Ändrad tryckerimoms

  • 0
  • 04/03/2014

Mot bakgrund av ett domslut i EU-domstolen har Skatteverket ändrat definitionen för framställning och leverans av tryck samt även ändrat momsskattesatsen från 25 procent till 6 procent. Konsekvensen av detta blir att ett antal tidningsföretag fått för stora avdrag för moms på dessa tjänster och tryckerikunder kan nu tvingas betala in miljardbelopp till Skatteverket.

Skatteverkets hemsida finns information om vilka momssatser som gäller för olika produkter.

Kontakta vårt säljteam idag för mer information om alla produkter. Hör av dig