Företagspolicy

Z-CARD® miljöredovisning

Vi är väl medvetna om den potentiella effekt våra processer, produkter och tjänster kan ha på miljön. Vi har en tydlig miljöpolicy som garanterar följande för vårt bassortiment av produkter:

 • Vår produktportfolio och våra tillverkningsprocesser är FSC-certifierade.
 • Vi övervakar miljöprestandan för våra huvudleverantörer och samverkar med leverantörer, kunder och affärspartners för att uppnå högre miljökrav.
 • Vi garanterar att certifierade miljöledningssystem är på plats.
 • Vi bedriver vår verksamhet och våra aktiviteter enligt gällande miljölagar.
 • Vi återvinner så mycket överblivet papper som möjligt.
 • Vi använder energi- och bränsleeffektiva maskiner och transporter.
 • Vi garanterar tillgång till återvunnet papper och miljövänliga tryckprocesser.
 • Vi använder alltid förnybara papperskällor.

Z-CARD® stödjer även två välgörenhetsorganisationer för att främja vårt miljöengagemang.

The World Land Trust
Våra donationer används för att köpa mark i Ecuador som nu är skyddat naturområde. De har även använts i program för återplantering av skog i Indien och Brasilien.

The Carbon Neutral Company
Z-CARD® Ltd har ingått ett projekt med The Carbon Neutral Company för att effektivt hantera kompensation för våra affärsresor med flyg varje år. Om du har fler frågor kring Z-CARD®s miljöpolicy, vänligen kontakta oss via e-mail på: info-uk@zcard.com

Z-CARD®s miljöpolicy
Z-CARD® stödjer bevarandet av miljön och uppmuntrar alla anställda att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att miljön inte skadas i utförandet av arbetsuppgifter. Företaget och dess anställda tar ansvar för verksamhetens miljöpåverkan.

Miljöskydd är centralt i vår affärsstrategi. Därför strävar vi efter att:

 • Hantera och minimera miljörisker som identifierats i våra tillverkningsprocesser.
 • Genom återanvändning och återvinning tillhandahålla ett granskningsbart och hållbart alternativ till soptippar, för en säker deponering av elektrisk och elektronisk utrustning och andra material som hanteras av företaget.
 • Uppmuntra hållbar utveckling genom gott exempel och frivilliga insatser, både nationellt och i det lokala samhället.
 • Säkerställa att alla företagets resor sker med kollektivtrafik så långt det är möjligt.
 • Nyttja klimatneutrala taxibolag där det är möjligt.
 • Erbjuda utbildning i miljöfrågor till alla anställda.
 • Uppmuntra anställda att minska sin miljöpåverkan i det dagliga arbetet.


Åter till Miljöpolicy