Miljöpolicy

Vi åtar oss att förstå och minimera vår miljöpåverkan.

Vårt engagemang och våra meriter

Våra åtaganden som ett koldioxidsnålt alternativ har nyligen testats och bekräftats av ett ledande oberoende konsultföretag som hanterar miljöfrågor, Giraffe Innovation Ltd. Deras resultat visar att Z-CARD® är 94% mer energieffektivt än ett vanligt A4-papper.

Vi på Z-CARD® är medvetna om vilken potentiell miljöpåverkan vårt företags aktiviteter kan ha. Därför har vi strikta regler för att säkerställa att både våra tjänster och vår produktion genomförs på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt.

Vårt stora antal produktionsanläggningar – i dagsläget 18 stycken världen över – betyder att vi har en unik möjlighet att erbjuda lokal produktion och leverans för de flesta ordrar. Detta reducerar koldioxidutsläppen för varje order, samtidigt som leveranstiderna förkortas.

Vi garanterar att våra tillverkningsprocesser uppfyller höga miljökrav och har därför produktionsanläggningar som uppfyller både FSC:s och PEFC:s kriterier.

Vi är dessutom mycket stolta över att vår centrala produktionsanläggning drivs helt av egenproducerad solenergi från över 23 000 m² solpaneler. Med dessa förhindrar vi utsläpp av 45 000 ton CO² varje år.


Vår miljömässiga företagspolicy
Vår miljömässiga produktpolicy

zcard-holder-image

Våra samarbetspartners

Z-CARD® har upprättat ett antal miljösamarbeten för att säkerställa våra stränga miljökriterier.