Produktpolicy

Våra produkter

Fast beslutna om att minimera våra produkters miljöpåverkan garanterar vi följande:

  • Alla våra produkter är FSC-certifierade, vilket garanterar att pappret kommer från hållbara skogar där varje träd som fälls blir ersatt.
  • Alla produkter i vårt standardutbud är återvinningsbara.
  • Vi erbjuder giftfritt vegetabiliskt bläck för alla våra produkter.
  • Vi garanterar tillgång till återvunnet papper och miljövänliga tryckprocesser.
  • Vi kan erbjuda ytbehandling med vattenbaserat lack på alla våra produkter.
  • Vi granskar regelbundet miljöprestandan för hela vår distributionskedja.
  • Vi använder energi- och bränslesnåla maskiner och transporter och erbjuder alltid samlad leverans för minsta möjliga klimatpåverkan.


Åter till Miljöpolicy