Varumärken & Patent

Samtliga Z-CARD® och de egenutvecklade maskinerna som används för att producera vår portfolio av PocketMediaprodukter skyddas av internationella patent eller patentansökningar.

Nya patentansökningar lämnades nyligen in och de inkluderar den process genom vilken Z-CARD®s produceras och de maskiner som används i denna process och/eller produkter som härrör från användning av processen.

Vårt varumärke är skyddat av bl.a. följande registrerade varumärken: Z-CARD®, Z-CARD®-logotypen, PocketMedia®. Alla våra produkter bär ett eller flera av dessa varumärken som är en kvalitetssäkring för våra kunder.

Det är ett krav att varje Z-CARD® bär en patent- och varumärkesnotifiering. Vi har tidigare agerat, och kommer att fortsätta att göra det, för att skydda vår rättsliga ställning. Detta har inbegripit rättsprocesser avseende patent och copyright.